GUL

objekter/bærer og kule( 21cm og 14 cm) i bivoks på stålhylle (Ram galleri, 1995)